Algemene Ledenvergadering

Bestuur heeft leden en donateurs uitgenodigd voor de jaarvergadering op 5 februari. Notulen en financieel overzicht van de vorige vergadering lagen ter inzage in het buurthuis.

Lees meer berichten over