Dijkversterking Tiel – Waardenburg

Eind januari werd er extra bodemonderzoek gedaan bij het buurthuis Zennewijnen.

Dit gebeurde in het kader van het project Dijkversterking Tiel – Waardenburg en de mogelijke aanleg van een dijkmonitorings- en conditioneringssysteem (DMC). Zie ook het artikel in de Gelderlander. Op 14 februari vond er een inloop- en informatieavond plaats over de 18 oplossingsrichtingen in Atelier Varik.

De dijk tussen Tiel en Waardenburg is in zijn geheel afgekeurd en moet worden versterkt. Het project is gestart in 2015 met een verkennende fase; in 2017 wordt een ontwerp voor dijkverbetering gekozen hetgeen in 2018-2019 verder wordt uitgewerkt. Pas in 2020 gaat de schop de grond in en wordt de dijk versterkt.

Lees verder op deze site: Dijkverbetering Rivierenland