Wijkgesprek Zennewijnen 2017

Het jaarlijkse wijkgesprek op 28 maart met de gemeente, wethouder Verspuy en wijkregisseur van Schaik.

Een wijkgesprek (2)aantal onderwerpen is besproken: de AED en bijbehorende training, de subsidieaanvragen voor de renovatie van het buurthuis, het project 4G voor snel internet en de Bol van Zende. Er is budget toegezegd voor het buurthuis! Het gesprek laat zien dat er veel activiteiten worden ontplooid binnen het buurtschap en de vereniging. Een actieve club mensen waar we trots op mogen zijn!