Renovatie buurthuis!

De verbouwing is begonnen! Meer foto’s in de galerij!

Op vrijdag 21 juli is de schop in de grond gegaan om het grind rondom het buurthuis af te graven (Dank aan Martin de Groot, grondbewerking). Ook is een nieuwe ingang gemaakt aan de dijkzijde! (Dank aan Wilbert van Lent, betonboringen)

Eind juli gaat de Zendense aannemer Domesticare de buitenmuren repareren en isoleren! Op zaterdag 29 juli gaan we het buurthuis leegruimen en alvast een begin maken van het ontmantelen van de gasinstallatie waarbij radiatoren en leidingen worden verwijderd. Wie helpt er mee?

Sponsoren voor deze verbouwing: Gemeente Tiel, Gemeente Neerijnen, Stichting Burgerweeshuis Tiel en de Rabobank West-Betuwe.

P1050145 P1050155P1050083P1050086