HoogWater Waaljutten

Wow! 24 volle afvalzakken verzameld!

Op zaterdag 20 januari hebben we, met zijn zessen, maar liefst 24 volle afvalzakken verzameld! Van de boog bij Passewaay tot de stoep bij Ophemert. Doordat het water in de Waal zakt, blijft er veel zwerfvuil op het dijktalud liggen. Volgende zwerfvuilactie op 24 maart!