Zonnewende vieren

Zet ‘m alvast in je agenda: zaterdag 22 juni. Deze avond vindt weer onze beroemde Zendense Zonnewende plaats – een gezellig gezamenlijk diner in de buitenlucht. Deze editie zijn we welkom bij ‘de nieuwe huizen’ in de Hermoesestraat. Meer informatie volgt.