22 juni – Zonnewende

Midzomer!

Zet ‘m alvast in je agenda! Deze avond vindt weer onze beroemde Zendense Zonnewende plaats – een gezellig gezamenlijk diner in de buitenlucht. Deze editie zijn we welkom bij ‘de nieuwe huizen’ in de Hermoesestraat 17 A-B-C-D. Meer informatie volgt.