Buurtvereniging Zennewijnen organiseert vele activiteiten. Hou de website en Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws! Deze website geeft informatie over de buurtvereniging, over onze omgeving en andere zaken die ons als Zendenaren aangaan.

Contact: info@buurtvereniging-zennewijnen.nl

Het bestuur van de buurtvereniging bestaat uit 5 personen: Gerrit van de Westeringh – voorzitter; Marita van de Laar – secretaris & penningmeester; Arlette de Lange – coördinator activiteiten; Hans van den Hoven; Rian Theeuwes. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Postadres: Hermoesestraat 12, 4062 PP Zennewijnen

Buurthuis

Het buurthuis is elke vrijdag vanaf 21:00 uur open voor leden en donateurs. Introducees zijn ook welkom! Nieuwtjes worden uitgewisseld en ook wordt er actief gebiljart met een onderlinge competitie. Vanwege corona gelden er nu andere openingstijden, zie bij nieuwsberichten. We volgen hierbij de algemene regels voor de horeca.

Het buurthuis kan worden gebruikt door de leden & donateurs evenals een partytent. Hiervoor worden kosten berekend. Over het gebruik van het buurthuis door niet-leden beslist het bestuur.

De activiteiten worden doorgaans in en rond het buurthuis georganiseerd. Er worden soms foto’s  van activiteiten op deze site geplaatst. Als u moeite heeft met plaatsing van een foto, kunt u contact opnemen met het bestuur.

Lidmaatschap

Inwoners van Zennewijnen kunnen lid worden van de vereniging. Belangstellenden, die Zennewijnen en inwoners een warm hart toedragen, en een band met het buurtschap hebben, kunnen donateur worden. Het bestuur beslist over verzoeken tot donateurschap. De vereniging heeft ongeveer 145 leden, hoofdzakelijk uit het buurtschap maar ook uit Ophemert, Tiel en omstreken.

Over ons

Zennewijnen is een buurtschap ten westen van Tiel met ongeveer 150 inwoners. Het ligt in een uitgestrekt buitengebied met agrariërs, fruittelers en ondernemers. De leefbaarheid wordt bevorderd en de onderlinge sociale contacten worden verstevigd door een actieve buurtvereniging. De buurtvereniging is opgericht in 1977 door de inwoners van Zennewijnen en bestaat dus inmiddels meer dan 40 jaar. In die jaren is de vereniging gegroeid van een kleine club inwoners die eenmaal per maand in een boerenschuur bijeenkwamen tot een actieve vereniging die wekelijkse activiteiten organiseert. Het buurthuis vervult hierbij een centrale rol! Het buurthuis werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als noodwoning en werd in de jaren 80-90 gehuurd door de vereniging. In 1997 werd het buurthuis eigendom van de vereniging. In 2017 is het buurthuis grondig verbouwd en is de gasverwarming met radiatoren vervangen door infraroodverwarmingspanelen. Door isolatie van muren en ramen hebben we een (bijna) energie-neutraal en duurzaam buurthuis gemaakt waar we nog lang plezier van zullen hebben.