Kijk in de wijk

Wijkgesprek nieuwe stijl! Op donderdag 20 juni was de wijkwethouder met een aantal raadsleden en onze wijkregisseur op bezoek in Zennewijnen om rond te kijken en in gesprek te gaan met de inwoners. Dit begon om 17:00 uur met een fietstocht vanaf de boog bij Passewaay. Om 18:00 uur waren er broodjes met een kopje soep in het buurthuis. Daarna hebben we over en weer vragen gesteld; het was goed bezocht met zeker 20-25 inwoners. Voor herhaling vatbaar! Lees meer...

Begraafplaats Zennewijnen

Onderhoud van het groen.
Per 1 januari 2018 gaat de buurtvereniging het groenonderhoud op onze begraafplaats coördineren. We zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan het groen en de paden. Ook zorgen we er voor dat de begraafplaats netjes blijft (o.a. legen afvalbak, blad en losgewaaide takken opruimen, bank schoon houden, etc.). We vertrouwen erop dat we hiermee bijdragen aan de veiligstelling van deze bijzondere plek in ons buurtschap. Op 1 december vond de ondertekening van de beheersovereenkomst plaats.
Lees meer...

Tour de Waal 2017

LogoTourDeWaal

Tour de Waal: koud maar leuk!

Op 5 mei was het helaas te koud voor veel fietsers. Met een knapperende vuurkorf bij het buurthuis en en een warm soepje was het goed toeven op het terras of binnen bij de film over de Waalcrossing.  De broodjes werden gedropt en de kommetjes werden gebakken in een veldoven, een uniek experiment! Een impressie met foto's in de fotogalerij.

Lees meer over deze mooie route: Waalcrosserroute  

Wijkgesprek Zennewijnen 2017

Het jaarlijkse wijkgesprek op 28 maart met de gemeente, wethouder Verspuy en wijkregisseur van Schaik. Een wijkgesprek (2)aantal onderwerpen is besproken: de AED en bijbehorende training, de subsidieaanvragen voor de renovatie van het buurthuis, het project 4G voor snel internet en de Bol van Zende. Er is budget toegezegd voor het buurthuis! Het gesprek laat zien dat er veel activiteiten worden ontplooid binnen het buurtschap en de vereniging. Een actieve club mensen waar we trots op mogen zijn! Lees meer...

Buurtpreventie Zennewijnen

IMG_5780Op 9 februari werd de buurtpreventie officieel geopend. Na een toespraak van wethouder Laurens Verspuy werd het "Attentie Buurtpreventie" bord onthuld en werd een intentieverklaring ondertekend. Na afloop was er een kop koffie of thee voor iedereen in het buurthuis. Samen kunnen we ervoor zorgen dat inbrekers en vernielers minder snel hun slag kunnen slaan. Veel inwoners hebben zich al aangemeld voor de buurtpreventie WhatsApp groep. Inwoners van Zennewijnen kunnen zich hiervoor opgeven via het mailadres hieronder. Op de foto: Ciska Sonnemans tekent de verklaring. Contact: fmmfsonnemans@planet.nl Lees meer...

Bezoek Gemeente Tiel

Zaterdag 27 augustus 2016 zijn verschillende Raads- en Commissieleden van de gemeente Tiel op bezoek geweest bij het buurthuis in Zennewijnen. Verschillende initiatiefnemers vertelden over hun burgerinitiatieven, zoals over het in ere herstellen van de Bol van Zende (om zo via de oprichting van een aparte stichting weer een legale toegangsweg tot de Waal te realiseren) en het organiseren van zwerfvuilopruimacties in Zennewijnen via de buurtvereniging. Bekijk het hele verslag en foto's in deze link Lees meer...

Wijkgesprek 2016

Tijdens het jaarlijkse wijkgesprek ging het onder andere over de aanschaf van een AED voor het buurtschap. De AED hangt inmiddels op de camping; ook zijn 15 inwoners getraind in gebruik AED en re-animatie! De Bol van Zende werd bezocht voorafgaande aan het gesprek! Op de foto: Lida Vastenburg, Stichting Bol van Zende, en wethouder Corry van Rhee van gemeente Tiel. Lees meer...