Sneller Internet Buitengebied

Project 4G eindigt per 5 februari. Op 22 januari heeft de KPN op een informatieavond ons geinformeerd over de gebruikerservaringen van het proefproject 4G. Ook is het product Sneller Internet Buitengebied geintroduceerd; een aantal buurtbewoners is meteen overgestapt omdat de ervaringen uit de veldproef positief waren. De HUAWEI routers worden in de maand februari ingezameld. Voor meer informatie of vragen: mail naar info@buurtvereniging-zennewijnen.nl Lees meer...

Snel Internet in Zennewijnen

In april is een grootschalige test gestart om sneller internet te realiseren in Zennewijnen! Leden van de buurtvereniging kunnen meedoen aan een KPN 4G test. Deze test duurt enkele maanden en de benodigde apparatuur wordt gratis verstrekt met onbeperkt internetgebruik. De ervaringen uit de test met het snelle internet zullen worden geevalueerd met een enquete. De informatiebijeenkomst op 11 april werd druk bezocht; een 2de informatieavond was op 14 april vanaf 20:00 uur. Informatie: project4G@buurtvereniging-zennewijnen.nl  

Wijkgesprek Zennewijnen 2017

Het jaarlijkse wijkgesprek op 28 maart met de gemeente, wethouder Verspuy en wijkregisseur van Schaik. EenĀ wijkgesprek (2)aantal onderwerpen is besproken: de AED en bijbehorende training, de subsidieaanvragen voor de renovatie van het buurthuis, het project 4G voor snel internet en de Bol van Zende. Er is budget toegezegd voor het buurthuis! Het gesprek laat zien dat er veel activiteiten worden ontplooid binnen het buurtschap en de vereniging. Een actieve club mensen waar we trots op mogen zijn! Lees meer...