Nieuwjaarsreceptie

Traditioneel het moment om elkaar het beste te wensen en terug te blikken op 2015! Welkom 3 januari vanaf 15:00 uur!

Langsdammen en kribverlaging

In 2014-2015 is hard gewerkt aan de Waal om tiental kribben te verlagen en twee lansdammen aan te leggen tussen Wamel en Ophemert. Deze dammen scheiden da Waal in een hoofd- en oevergeul, zodat het water beter afgevoerd kan worden. Ook wordt de veiligheid van de scheepvaart vergroot doordat de beroepsvaart en recreatievaart gescheiden worden door de dammen. Over de werkzaamheden is regelmatig informatie gegeven door presentaties in het buurthuis, door Rijkswaterstaat en de aannemer Boskalis/VandenHerik, maar ook door het uitnodigen van bewoners om mee te varen tijdens een informatieve boottocht.