Activiteiten kalender

De activiteitencommissie heeft weer vergaderd en allerlei leuke nieuwe activiteiten bedacht! Bekijk hier het activiteiten overzicht voor de eerste helft van 2017 en neem het over in je eigen agenda. Details per activiteit (kosten; aanvangstijd; opgeven) staan (of worden) vermeld in de agenda. Sommige activiteiten zijn nog onder voorbehoud. Dit schema wordt regelmatig bijgewerkt.

Jaarvergadering

Op 20 januari heeft de jaarlijkse vergadering met leden en donateurs plaatsgevonden. Naast de gebruikelijke jaaroverzichten is er gesproken over het 40-jarig jubileum (receptie, activiteit voor de jeugd, feest en bijbehorende kosten), het geplande groot onderhoud van het buurthuis (isoleren en renoveren buitenmuren, vervangen gasverwarming door elektrische verwarming en opknappen binnenboel) en mogelijke subsidiepotjes. Wilt u meer weten over de jaarvergadering? Neem contact op met bet bestuur via info@buurtvereniging-zennewijnen.nl. Tevens is het Huishoudelijke Reglement voor 2017 vastgesteld. Bekijk het Huishoudelijk Reglement 2017 Lees meer...

De dijk is van ons allemaal

Bewoners van de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg hebben met hun ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan de dijkversterking in het gebied. 1100 bewoners van Waardenburg, Neerijnen, Opijnen, Heesselt, Varik, Ophemert, Zennewijnen en Passewaaij zijn geïnterviewd over hun relatie met de dijk en hun mening over de voorgenomen plannen. Het boek 'De dijk is van ons allemaal' beschrijft hoe bewoners de dijk beleven. Een groot deel van de bewoners wil dat de dijken stevig genoeg zijn om de verwachte hoeveelheden water te weerstaan. Tegelijkertijd willen ze dat hogere en bredere dijken zo min mogelijk moeten leiden tot aantasting van het landschap. Exemplaar van het boek ligt ter inzage in het buurthuis; downloaden kan hier. Lees meer...

Nieuwjaarsreceptie

Op 8 januari zijn we traditioneel het nieuwe jaar weer begonnen met de Nieuwjaarsreceptie voor leden en donateurs (vanaf 15.00 uur). Even gezellig terugblikken op 2016 en elkaar het beste wensen. We trappen af voor een bijzonder Buurthuis-jaar - 40 jaar ! Daarover later meer ........