Dijkversterking Tiel – Waardenburg

Eind januari werd er extra bodemonderzoek gedaan bij het buurthuis Zennewijnen. Dit gebeurde in het kader van het project Dijkversterking Tiel - Waardenburg en de mogelijke aanleg van een dijkmonitorings- en conditioneringssysteem (DMC). Zie ook het artikel in de Gelderlander. Op 14 februari vond er een inloop- en informatieavond plaats over de 18 oplossingsrichtingen in Atelier Varik. De dijk tussen Tiel en Waardenburg is in zijn geheel afgekeurd en moet worden versterkt. Het project is gestart in 2015 met een verkennende fase; in 2017 wordt een ontwerp voor dijkverbetering gekozen hetgeen in 2018-2019 verder wordt uitgewerkt. Pas in 2020 gaat de schop de grond in en wordt de dijk versterkt. Lees verder op deze site: Dijkverbetering Rivierenland Lees meer...

Update februari: Onderhoud Buurthuis Zennewijnen

Op deze plek berichten we regelmatig over het geplande onderhoud van het buurthuis. UPDATE: Stichting Burgerweeshuis Tiel heeft een eenmalige subsidie van 2.500 euro toegezegd. Daar zijn we heel blij mee! Sinds februari 2016 is een commissie bezig met het voorbereiden van het opknappen van het buurthuis Zennewijnen. De kosten hiervoor kunnen we zelf niet opbrengen. Er lopen subsidieaanvragen bij de gemeente Neerijnen, de Rabobank West-Betuwe en de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis. Een subsidieaanvraag bij de Leefbaarheidsalliantie van de provincie Gelderland wordt voorbereid. ACHTERGROND: Het buurthuis Zennewijnen is in 1985-1986 voor het laatst flink verbouwd toen het nog werd gehuurd door de buurtvereniging. In 1997 is het buurthuis gekocht door de vereniging door het uitgeven van obligaties, giften en een hypotheek. Het reguliere onderhoud van het buurthuis, inclusief belastingen, verzekering en vaste lasten, vormt een grote onkostenpost op de begroting van de vereniging. De bijdrage van de leden & donateurs, door

Receptie 40-jarig jubileum

De Buurtvereniging Zennewijnen bestaat 40 jaar! Op vrijdag 17 februari hebben vele leden, oud-leden, overige inwoners van Zennewijnen en wethouder Laurens Verspuy & wijkregisseur Elly van Schaik een drukkeP1020976 en gezellige receptie in het buurthuis bezocht. De oprichting van de vereniging en de ontwikkelingen rond de vereniging en het buurthuis werden gememoreerd door de voorzitter. Het bestuur zong een lied uit de tijd van Farce Majeure ("Het is uit het leven gegrepen") hetgeen een daverend applaus opleverde!  En de wethouder prees het buurtschap met zo'n actieve en levendige club. De vernieuwde website werd gepresenteerd en tot slot werd algemene en muziekkennis over het jaar 1977 getoetst (als voorproefje op de pub-quiz in juni). Daarna genoten we van gebak en heerlijke hapjes. Het was een leuke avond! Lees meer...

Buurtpreventie Zennewijnen

IMG_5780Op 9 februari werd de buurtpreventie officieel geopend. Na een toespraak van wethouder Laurens Verspuy werd het "Attentie Buurtpreventie" bord onthuld en werd een intentieverklaring ondertekend. Na afloop was er een kop koffie of thee voor iedereen in het buurthuis. Samen kunnen we ervoor zorgen dat inbrekers en vernielers minder snel hun slag kunnen slaan. Veel inwoners hebben zich al aangemeld voor de buurtpreventie WhatsApp groep. Inwoners van Zennewijnen kunnen zich hiervoor opgeven via het mailadres hieronder. Op de foto: Ciska Sonnemans tekent de verklaring. Contact: fmmfsonnemans@planet.nl Lees meer...

Informatieavond Brandweer

Op 6 februari heeft Brandweer Gelderland-Zuid een informatieavond georganiseerd om inwoners te informeren over de bestrijding van de grote brand op 30 december 2016. Ongeveer 25 mensen luisterden naar de toelichting van Arie van Dooijeweert, Officier van Dienst, op de organisatie van de brandblus-middelen en de dilemma's bij de brandbestrijding in het buitengebied. Na melding van de brand bij 112 werden vanuit de kazernes in Tiel en Beneden-Leeuwen brandweerauto’s gestuurd met gezamenlijk 10.000 liter water, schuim en een watertransportsysteem. De brand werd al gauw opgeschaald naar grote brand en een extra brandweerauto (met 8000 liter water) werd ingereden vanuit Varik. De drie ondergrondse brandkranen waren in eerste instantie niet te vinden; uiteindelijk leveren 2 brandkranen voldoende water om het woonhuis en de aanpalende schuur te behouden. Naar schatting is tussen de 25.000 en 30.000 liter water gebruikt. Na de brand werden er vragen gesteld over de beschikbaarheid van bluswater. Officier van Dienst