Informatie Dijkversterking

Waterschap Rivierenland heeft dijkbewoners geinformeerd over de aanstaande dijkversterking. In juli zijn er algemene bijeenkomsten voor de bewoners om de voorkeursvarianten per dijkvak te bespreken. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dit gaat betekenen voor Zennewijnen met veel bebouwing langs de dijk. We gaan in de toekomst dit vaker communiceren op deze site - voor en door de inwoners! Lees meer over dijkversterking en rivierverruiming. Lees meer over traject Tiel-Waardenburg Lees meer...