Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering.
Helaas kan er voorlopig geen fysieke jaarvergadering plaatsvinden. Eens per jaar geeft het bestuur een overzicht van alle activiteiten van het afgelopen jaar en doet een financieel verslag. Het bestuur hoopt dat tegen de zomer een jaarvergadering kan worden belegd.