Training AED en reanimatie

Eerste hulp bij hartstilstand. Op 1 december zijn weer 10 inwoners van Zennewijnen getraind in het reanimeren bij hartstilstand en in het gebruik van de AED (die op de camping hangt). Het is een prettig gevoel dat we in Zennewijnen vele burgerhulpverleners hebben die samen het 6 minuten netwerk vormen.

Wijkgesprek Zennewijnen 2017

Het jaarlijkse wijkgesprek op 28 maart met de gemeente, wethouder Verspuy en wijkregisseur van Schaik. EenĀ wijkgesprek (2)aantal onderwerpen is besproken: de AED en bijbehorende training, de subsidieaanvragen voor de renovatie van het buurthuis, het project 4G voor snel internet en de Bol van Zende. Er is budget toegezegd voor het buurthuis! Het gesprek laat zien dat er veel activiteiten worden ontplooid binnen het buurtschap en de vereniging. Een actieve club mensen waar we trots op mogen zijn! Lees meer...

Buurtpreventie Zennewijnen

IMG_5780Op 9 februari werd de buurtpreventie officieel geopend. Na een toespraak van wethouder Laurens Verspuy werd het "Attentie Buurtpreventie" bord onthuld en werd een intentieverklaring ondertekend. Na afloop was er een kop koffie of thee voor iedereen in het buurthuis. Samen kunnen we ervoor zorgen dat inbrekers en vernielers minder snel hun slag kunnen slaan. Veel inwoners hebben zich al aangemeld voor de buurtpreventie WhatsApp groep. Inwoners van Zennewijnen kunnen zich hiervoor opgeven via het mailadres hieronder. Op de foto: Ciska Sonnemans tekent de verklaring. Contact: fmmfsonnemans@planet.nl Lees meer...

AED en reanimatie

Op 4 oktober zijn 12 inwoners van Zennewijnen getraind in het gebruik van de AED bij hartstilstand en reanimatie. Een korte algemene instructie werd gegeven en daarna gingen we oefenen met reanimatie en AED op een pop. De bedoeling is dat er nu een netwerk ontstaat waarbij binnen 6 minuten iemand hulp kan bieden na een melding aan 1-1-2. Naast deze nieuwe getrainden waren er al een aantal inwoners die vanuit hun beroep of werkgever al gecertificeerd zijn! Dat geeft een veilig gevoel! De AED hangt bij het winkeltje op de camping van Zennewijnen; 24 uur per dag bereikbaar! Training gaat jaarlijks herhaald worden. Lees meer...