Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering.

Eens per jaar geeft het bestuur een overzicht van alle activiteiten van het afgelopen jaar en doet een financieel verslag. In 2021 was het helaas vanwege corona niet mogelijk om een fysieke vergadering te organiseren. Op vrijdag 25 februari 2022 werden tijdens de goed bezochte ALV de activiteiten en de financiële jaaroverzichten van de afgelopen twee jaren besproken.  


Nieuwjaarsreceptie

Gelukkig Nieuwjaar! Helaas kan dit jaar geen traditionele nieuwjaarsreceptie plaatsvinden! Meestal is dit een gezellige middag of avond waarin we samen het nieuwe jaar verwelkomen en elkaar het beste wensen. Dit alles onder het genot van een drankje en lekkere hapjes. Volgend jaar hopelijk wel weer!

Buurt BBQ

Buurt BBQ! Op vrijdag 23 augustus hebben we met 60 buurtgenoten het nieuwe seizoen afgetrapt met een heerlijke en gezellige buurt BBQ. Het was heerlijk weer en onder het genot van een overheerlijke BBQ & zelf gemaakte salades en een drankje hebben we kunnen bijpraten over de afgelopen zomerperiode. Super sfeertje!   Lees meer...

Waar een klein dorp groot in kan zijn

Pluk het Geluk!! Op 28 maart hebben we een workshop verzorgd voor het Gelukscongres, georganiseerd door o.a. de gemeente Tiel. Een delegatie bezocht het buurthuis en heeft geluisterd naar een presentatie over het reilen en zeilen van de buurtvereniging, het buurtschap en de vele activiteiten. Er werd gediscussieerd over de rol van het buurthuis (centraal!) en de sociale samenhang in ons buurtschap. Het maakt weer eens duidelijk dat we hier prachtig en prettig wonen! De presentatie is bijgevoegd! Presentatie Zennewijnen Geluk Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag en financieel overzicht! Op 11 januari vond de 42ste ledenvergadering plaats met ongeveer 20 leden en donateurs. Het jaarverslag 2018 is gepresenteerd alsmede de financiele jaarafrekening. Er vond geen bestuurswisseling plaats. Ook zijn activiteiten voor 2019 besproken. Na aflloop dronken we gezamenlijk nog een glaasje.


Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag en financieel overzicht! Op 19 januari vond de 41ste ledenvergadering plaats. Het jaarverslag 2017  is gepresenteerd alsmede de financiele jaarafrekening, inclusief de kosten voor het jubileum en de verbouwing. Ook zijn de activiteiten voor 2018 besproken. Het aangepaste Huishoudelijke Reglement wordt aan de leden verstuurd. Lees meer...

Nieuwjaarsreceptie

Gelukkig Nieuwjaar! Samen met vele buurtgenoten hebben we tijdens de receptie op 7 januari het nieuwe jaar ingeluid. Het was weer gezellig om met iedereen bij te praten!

Snel Internet in Zennewijnen

In april is een grootschalige test gestart om sneller internet te realiseren in Zennewijnen! Leden van de buurtvereniging kunnen meedoen aan een KPN 4G test. Deze test duurt enkele maanden en de benodigde apparatuur wordt gratis verstrekt met onbeperkt internetgebruik. De ervaringen uit de test met het snelle internet zullen worden geevalueerd met een enquete. De informatiebijeenkomst op 11 april werd druk bezocht; een 2de informatieavond was op 14 april vanaf 20:00 uur. Informatie: project4G@buurtvereniging-zennewijnen.nl  

Update februari: Onderhoud Buurthuis Zennewijnen

Op deze plek berichten we regelmatig over het geplande onderhoud van het buurthuis. UPDATE: Stichting Burgerweeshuis Tiel heeft een eenmalige subsidie van 2.500 euro toegezegd. Daar zijn we heel blij mee! Sinds februari 2016 is een commissie bezig met het voorbereiden van het opknappen van het buurthuis Zennewijnen. De kosten hiervoor kunnen we zelf niet opbrengen. Er lopen subsidieaanvragen bij de gemeente Neerijnen, de Rabobank West-Betuwe en de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis. Een subsidieaanvraag bij de Leefbaarheidsalliantie van de provincie Gelderland wordt voorbereid. ACHTERGROND: Het buurthuis Zennewijnen is in 1985-1986 voor het laatst flink verbouwd toen het nog werd gehuurd door de buurtvereniging. In 1997 is het buurthuis gekocht door de vereniging door het uitgeven van obligaties, giften en een hypotheek. Het reguliere onderhoud van het buurthuis, inclusief belastingen, verzekering en vaste lasten, vormt een grote onkostenpost op de begroting van de vereniging. De bijdrage van de leden & donateurs, door

Activiteiten kalender

De activiteitencommissie heeft weer vergaderd en allerlei leuke nieuwe activiteiten bedacht! Bekijk hier het activiteiten overzicht voor de eerste helft van 2017 en neem het over in je eigen agenda. Details per activiteit (kosten; aanvangstijd; opgeven) staan (of worden) vermeld in de agenda. Sommige activiteiten zijn nog onder voorbehoud. Dit schema wordt regelmatig bijgewerkt.

Jaarvergadering

Op 20 januari heeft de jaarlijkse vergadering met leden en donateurs plaatsgevonden. Naast de gebruikelijke jaaroverzichten is er gesproken over het 40-jarig jubileum (receptie, activiteit voor de jeugd, feest en bijbehorende kosten), het geplande groot onderhoud van het buurthuis (isoleren en renoveren buitenmuren, vervangen gasverwarming door elektrische verwarming en opknappen binnenboel) en mogelijke subsidiepotjes. Wilt u meer weten over de jaarvergadering? Neem contact op met bet bestuur via info@buurtvereniging-zennewijnen.nl. Tevens is het Huishoudelijke Reglement voor 2017 vastgesteld. Bekijk het Huishoudelijk Reglement 2017 Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

Bestuur heeft leden en donateurs uitgenodigd voor de jaarvergadering op 5 februari. Notulen en financieel overzicht van de vorige vergadering lagen ter inzage in het buurthuis.