Over ons

Zennewijnen is een buurtschap ten westen van Tiel tussen de wijk Passewaay en Ophemert en het wordt in het oosten begrensd door de dijk en de rivier de Waal. Het buurtschap ligt in een uitgestrekt buitengebied met veel agrariërs, fruittelers en ondernemers. Er zijn ongeveer 150 inwoners. De onderlinge sociale contacten worden verstevigd door een […]

Lees meer

Het laatste nieuws

Wijkgesprek 2017

Het wijkgesprek wordt dit jaar eind maart of begin april gehouden. Dit bericht wordt aangevuld.

Activiteiten kalender

De activiteitencommissie heeft weer vergaderd en allerlei leuke nieuwe activiteiten bedacht! Bekijk HIER het activiteiten overzicht voor de eerste helft van 2017 en neem het over in je eigen agenda. Details per activiteit (kosten; aanvangstijd; opgeven) staan (of worden) vermeld in de agenda. Sommige activiteiten zijn nog onder voorbehoud. Dit schema wordt regelmatig bijgewerkt.

Waaljutten 2017

Buurtvereniging Zennewijnen is Supporter van Schoon! Landelijke schoonmaakdag is op 25 maart. De vereniging draagt bij aan de activiteiten van de gemeente Tiel en Stichting Duurzaam Rivierenland om de bermen, uiterwaarden en het dijktalud schoon te houden. In 2017 wordt in voor- en najaar een grote schoonmaakactie georganiseerd om Zennewijnen van zwerfvuil te ontdoen. Meestal […]

Buurtvereniging Zennewijnen 40 jaar

Buurtvereniging Zennewijnen is opgericht op 12 februari 1977 en bestaat precies 40 jaar in 2017! Dit wordt gevierd met een receptie op vrijdag 17 februari voor leden, donateurs en genodigden en op zaterdag 24 juni met een groot jaren-70 feest met muziek, pub-quiz en nog veel meer.

Buurtpreventie Zennewijnen

In 2017 wordt de buurtpreventie in Zennewijnen gestart. Samen kunnen we ervoor zorgen dat inbrekers en vernielers minder snel hun slag kunnen slaan. Veel inwoners hebben zich aangemeld voor de buurtpreventie App. Inwoners van Zennewijnen kunnen zich hiervoor opgeven via het mailadres hieronder.   Contact: fmmfsonnemans@planet.nl

Jubileum voorzitter

Tijdens de jaarlijkse buurt BBQ werd onze niets vermoedende voorzitter in het zonnetje gezet. Gerrit is dit jaar namelijk 30 jaar voorzitter van de buurtvereniging. Genoeg reden voor een toespraak, toast en cadeautje! Op de foto: Gerrit en Ineke van de Westeringh worden toegesproken door Pieter Dolron.

Agenda

17 februari – Receptie 40-jarig jubileum

De Buurtvereniging Zennewijnen bestaat 40 jaar op 12 februari! Om deze mijlpaal te vieren, nodigt het bestuur leden, oud-leden, donateurs, overige inwoners van Zennewijnen, B&W gemeente Tiel en Neerijnen, partners en sponsors uit voor een gezellige receptie in het buurthuis van 19:00- 21:00 uur. Jaren-70 nieuwswaardigheden & muziek & verassingen staan op de agenda!

9 februari – Buurtpreventie

Gemeente Tiel en politie starten buurtpreventie in Zennewijnen door onthulling van het BP-bord op de kruising bij het buurthuis. Wethouder Verspuy is daarbij aanwezig evenals onze wijkagent. De onthulling vindt plaats om 19:30 uur. Alle inwoners hebben een aankondiging ontvangen van de gemeente.

6 februari – Informatieavond Brandweer

Brandweer Gelderland -Zuid nodigt alle inwoners van Zennewijnen uit voor een informatieavond. De aanleiding hiervoor is de grote brand van 30 december jl en de vragen over de beschikbaarheid van bluswater. De brandweer geeft informatie over deze brand, brand in het algemeen en over brandpreventie. Tevens is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. […]

Foto's