Algemene Ledenvergadering


Jaarverslag en financieel overzicht!

Op 19 januari vond de 41ste ledenvergadering plaats. Het jaarverslag 2017  is gepresenteerd alsmede de financiele jaarafrekening, inclusief de kosten voor het jubileum en de verbouwing. Ook zijn de activiteiten voor 2018 besproken. Het aangepaste Huishoudelijke Reglement wordt aan de leden verstuurd.