Wijkgesprek


Op vrijdag 3 oktober vond het eerder uitgestelde jaarlijkse wijkgesprek plaats tussen de inwoners van Zennewijnen en de wethouder en de wijkregisseur van de gemeente Tiel. Vele onderwerpen kwamen aan de orde: verkeerswerkgroep over de situatie van de dijk na de versterking, de situatie rond de camping na verkoop aan de nieuwe eigenaren, besteding van het wijkbudget, enz. De opkomst was zeer hoog, met ruim 40 mensen. en verslag wordt gemaakt en verstuurd aan de leden van de vereniging.