Informatieavond Brandweer


Op 6 februari heeft Brandweer Gelderland-Zuid een informatieavond georganiseerd om inwoners te informeren over de bestrijding van de grote brand op 30 december 2016.

Ongeveer 25 mensen luisterden naar de toelichting van Arie van Dooijeweert, Officier van Dienst, op de organisatie van de brandblus-middelen en de dilemma’s bij de brandbestrijding in het buitengebied.

Na melding van de brand bij 112 werden vanuit de kazernes in Tiel en Beneden-Leeuwen brandweerauto’s gestuurd met gezamenlijk 10.000 liter water, schuim en een watertransportsysteem. De brand werd al gauw opgeschaald naar grote brand en een extra brandweerauto (met 8000 liter water) werd ingereden vanuit Varik. De drie ondergrondse brandkranen waren in eerste instantie niet te vinden; uiteindelijk leveren 2 brandkranen voldoende water om het woonhuis en de aanpalende schuur te behouden. Naar schatting is tussen de 25.000 en 30.000 liter water gebruikt. Na de brand werden er vragen gesteld over de beschikbaarheid van bluswater. Officier van Dienst lichtte toe dat het onderhoud van ondergrondse brandkranen is uitbesteed is aan Vitens (maar dat de gemeente verantwoordelijk is). Inmiddels is Vitens verzocht om alle ondergrondse brandkranen in Zennewijnen te controleren en beter zichtbaar te maken; in de Bredestraat is dit al gebeurd. Recent is in De Gelderlander bekend gemaakt dat Vitens alle brandkranen in Tiel gaat onderzoeken en, indien nodig, gaat herstellen.

Brandpreventie algemeen. Jet Vroege gaf een algemene toelichting op brand en brandpreventie. Meest voorkomende oorzaken van brand zijn falende elektrische apparatuur en stookgedrag. Er werd ingegaan op nut van rookmelders, koolmonoxide melders en waar deze geplaatst moeten worden.

Regio Gelderland-Zuid strekt zich uit van de gemeente Lingewaal tot aan de Duitse grens, met 36 brandweerkazernes, 1153 medewerkers (waarvan 725 vrijwilligers) en een centraal meldpunt in Nijmegen.