De dijk is van ons allemaal


Bewoners van de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg hebben met hun ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan de dijkversterking in het gebied.

1100 bewoners van Waardenburg, Neerijnen, Opijnen, Heesselt, Varik, Ophemert, Zennewijnen en Passewaaij zijn geïnterviewd over hun relatie met de dijk en hun mening over de voorgenomen plannen. Het boek ‘De dijk is van ons allemaal’ beschrijft hoe bewoners de dijk beleven. Een groot deel van de bewoners wil dat de dijken stevig genoeg zijn om de verwachte hoeveelheden water te weerstaan. Tegelijkertijd willen ze dat hogere en bredere dijken zo min mogelijk moeten leiden tot aantasting van het landschap. Exemplaar van het boek ligt ter inzage in het buurthuis; downloaden kan hier.