Update februari: Onderhoud Buurthuis Zennewijnen


Op deze plek berichten we regelmatig over het geplande onderhoud van het buurthuis.

UPDATE: Stichting Burgerweeshuis Tiel heeft een eenmalige subsidie van 2.500 euro toegezegd. Daar zijn we heel blij mee!

Sinds februari 2016 is een commissie bezig met het voorbereiden van het opknappen van het buurthuis Zennewijnen. De kosten hiervoor kunnen we zelf niet opbrengen. Er lopen subsidieaanvragen bij de gemeente Neerijnen, de Rabobank West-Betuwe en de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis. Een subsidieaanvraag bij de Leefbaarheidsalliantie van de provincie Gelderland wordt voorbereid.

ACHTERGROND: Het buurthuis Zennewijnen is in 1985-1986 voor het laatst flink verbouwd toen het nog werd gehuurd door de buurtvereniging. In 1997 is het buurthuis gekocht door de vereniging door het uitgeven van obligaties, giften en een hypotheek. Het reguliere onderhoud van het buurthuis, inclusief belastingen, verzekering en vaste lasten, vormt een grote onkostenpost op de begroting van de vereniging. De bijdrage van de leden & donateurs, door middel van contributie, is over de tijd genomen onvoldoende dekkend om het buurthuis te onderhouden.

WAAROM: De gemeente Tiel en Stichting Burgerweeshuis Tiel hebben een belangrijke rol gespeeld bij het instandhouden van het buurthuis. Subsidies en sponsoring hebben grootschalige aanpassingen mogelijk gemaakt, zoals: vernieuwen elektra, verbouwing keuken, aflossen hypotheek, vernieuwen dak en aanschaf zonnepanelen. Deze laatsten zijn geplaatst om de vaste lasten te verlagen maar de gasrekening blijft onverminderd hoog. Onze eigen opgewekte energie kunnen we efficiënter gebruiken door vervanging van de gasverwarmingsinstallatie door elektrische verwarming en door isolatie van muren en vloer.

WAT MOET ER GEBEUREN: Geplande aanpassingen betreffen o.a. verwijderen van Cv-ketel en radiatoren, installeren elektrische verwarming, reparatie binnenmuren, leggen van houten vloer, aanbrengen isolatieglas, reparatie buitenmuren en schilderen. Ook de inrichting zal een opfrisbeurt krijgen door vervanging van het meubilair. De oude stoelen en barkrukken worden ingeruild; de nieuwe spullen zijn besteld en worden in maart geleverd.

INFORMATIE: Laat ons weten als u meer informatie wilt krijgen – we kunnen dit op een vrijdagavond (20:00-21:00 uur) toelichten.

Contact: info@buurtvereniging-zennewijnen.nl