AED en reanimatie


Op 4 oktober zijn 12 inwoners van Zennewijnen getraind in het gebruik van de AED bij hartstilstand en reanimatie.

Een korte algemene instructie werd gegeven en daarna gingen we oefenen met reanimatie en AED op een pop. De bedoeling is dat er nu een netwerk ontstaat waarbij binnen 6 minuten iemand hulp kan bieden na een melding aan 1-1-2. Naast deze nieuwe getrainden waren er al een aantal inwoners die vanuit hun beroep of werkgever al gecertificeerd zijn! Dat geeft een veilig gevoel! De AED hangt bij het winkeltje op de camping van Zennewijnen; 24 uur per dag bereikbaar! Training gaat jaarlijks herhaald worden.